Ngôn ngữ:

Tiếng Assam

[as]

Trở lại Tiếng Assam

Thể loại: expressions in

Đăng ký theo dõi expressions in phát âm