Ngôn ngữ:

Tiếng Assam

[as]

Trở lại Tiếng Assam

Thể loại: ox

Đăng ký theo dõi ox phát âm