Ngôn ngữ:

Tiếng Assam

[as]

Trở lại Tiếng Assam

Thể loại: Sun

Đăng ký theo dõi Sun phát âm