Ngôn ngữ:

Tiếng Azerbaijan

[az]

Trở lại Tiếng Azerbaijan

Thể loại: nom

Đăng ký theo dõi nom phát âm

  • phát âm fel fel
  • phát âm mis mis
  • phát âm metal metal
  • phát âm ton ton
  • phát âm arpa arpa
  • phát âm tur tur
  • phát âm zona zona
  • phát âm fil fil
  • phát âm sol sol