Ngôn ngữ:

Tiếng Bashkir

[ba]

Trở lại Tiếng Bashkir

Thể loại: астрономия

Đăng ký theo dõi астрономия phát âm