Ngôn ngữ:

Tiếng Bashkir

[ba]

Trở lại Tiếng Bashkir

Thể loại: ауылдар

Đăng ký theo dõi ауылдар phát âm