Ngôn ngữ:

Tiếng Bashkir

[ba]

Trở lại Tiếng Bashkir

Thể loại: топонимика

Đăng ký theo dõi топонимика phát âm