Ngôn ngữ:

Tiếng Bashkir

[ba]

Trở lại Tiếng Bashkir

Thể loại: әдәбият

Đăng ký theo dõi әдәбият phát âm