Ngôn ngữ:

Tiếng Bashkir

[ba]

Trở lại Tiếng Bashkir