Ngôn ngữ:

Tiếng Bashkir

[ba]

Trở lại Tiếng Bashkir

Thể loại: male surnames

Đăng ký theo dõi male surnames phát âm