Ngôn ngữ:

Tiếng Bashkir

[ba]

Trở lại Tiếng Bashkir

Thể loại: mathematics

Đăng ký theo dõi mathematics phát âm