Ngôn ngữ:

Tiếng Bashkir

[ba]

Trở lại Tiếng Bashkir

Thể loại: toponimy (ba)

Đăng ký theo dõi toponimy (ba) phát âm