Ngôn ngữ:

Tiếng Bavaria

[bar]

Trở lại Tiếng Bavaria

Thể loại: city in Austria

Đăng ký theo dõi city in Austria phát âm

Không có từ nào trong thể loại này.
Bạn có muốn thêm từ?