Ngôn ngữ:

Tiếng Bavaria

[bar]

Trở lại Tiếng Bavaria

Thể loại: greeting

Đăng ký theo dõi greeting phát âm