Ngôn ngữ:

Tiếng Bavaria

[bar]

Trở lại Tiếng Bavaria

Thể loại: Pronomen

Đăng ký theo dõi Pronomen phát âm

  • phát âm ich ich