Ngôn ngữ:

Tiếng Bavaria

[bar]

Trở lại Tiếng Bavaria

Thể loại: Richtungsadverb

Đăng ký theo dõi Richtungsadverb phát âm