Ngôn ngữ:

Tiếng Bihar

[bh]

Trở lại Tiếng Bihar

Thể loại: noun singular

Đăng ký theo dõi noun singular phát âm

Không có từ nào trong thể loại này.
Bạn có muốn thêm từ?