Ngôn ngữ:

Tiếng Tây Tạng

[bo]

Trở lại Tiếng Tây Tạng

Thể loại: ཆོས་ཀྱི་སྐུ་

Đăng ký theo dõi ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ phát âm