Ngôn ngữ:

Tiếng Tây Tạng

[bo]

Trở lại Tiếng Tây Tạng

Thể loại: ཆོས་ཉིད་

Đăng ký theo dõi ཆོས་ཉིད་ phát âm