Ngôn ngữ:

Tiếng Tây Tạng

[bo]

Trở lại Tiếng Tây Tạng

Thể loại: a ti yo ga

Đăng ký theo dõi a ti yo ga phát âm