Ngôn ngữ:

Tiếng Tây Tạng

[bo]

Trở lại Tiếng Tây Tạng

Không có từ nào trong thể loại này.
Bạn có muốn thêm từ?