Ngôn ngữ:

Tiếng Tây Tạng

[bo]

Trở lại Tiếng Tây Tạng

Thể loại: rdzogs chen

Đăng ký theo dõi rdzogs chen phát âm