Ngôn ngữ:

Tiếng Brittany

[br]

Trở lại Tiếng Brittany

Thể loại: substantiv

Đăng ký theo dõi substantiv phát âm

  • phát âm romb romb
  • phát âm tenn tenn