Ngôn ngữ:

Tiếng Brittany

[br]

Trở lại Tiếng Brittany

  • phát âm romb romb
  • phát âm tenn tenn