Ngôn ngữ:

Tiếng Brittany

[Brezhoneg]

Trở lại Tiếng Brittany

2.515 từ đang chờ phát âm.

 • Ghi âm từ c'hwilia c'hwilia
 • Ghi âm từ kofek kofek [paunchy]
 • Ghi âm từ glesker glesker [frog]
 • Ghi âm từ Grek Grek [cafetiere, coffee maker]
 • Ghi âm từ Yezekael Yezekael [first name, given name, masculine name]
 • Ghi âm từ kabiten kabiten [Captain]
 • Ghi âm từ kavell kavell [cradle]
 • Ghi âm từ boned boned [beanie]
 • Ghi âm từ teuziñ teuziñ
 • Ghi âm từ ti-debriñ ti-debriñ [restaurant]
 • Ghi âm từ restaorant restaorant [restaurant]
 • Ghi âm từ Gwenaelle Gwenaelle [first names, bretagne, Breton, French first names, first name]
 • Ghi âm từ Gwenivar Gwenivar [first names, bretagne, Breton, Guinevere, female name, Arthurian]
 • Ghi âm từ Nozvezh vat Nozvezh vat
 • Ghi âm từ H'athg H'athg
 • Ghi âm từ neuñviñ neuñviñ [swim]
 • Ghi âm từ skeudenn skeudenn [image, picture]
 • Ghi âm từ mouarenn mouarenn [blackberry]
 • Ghi âm từ pod-houarn pod-houarn [pot]
 • Ghi âm từ forchetez forchetez [fork]
 • Ghi âm từ laouenn laouenn [louse]
 • Ghi âm từ buoc'h buoc'h [cow]
 • Ghi âm từ poent poent [dot]
 • Ghi âm từ pouez pouez [weight]
 • Ghi âm từ pilhenn pilhenn [pin]
 • Ghi âm từ Lancelin Lancelin [Arthurian, male name, Lancelot]
 • Ghi âm từ Gwilherm Gwilherm [first names, bretagne, Breton, William, male name]
 • Ghi âm từ danvezenn danvezenn [material]
 • Ghi âm từ uloc'h uloc'h [dust]
 • Ghi âm từ diamant diamant [mineralogy, noun]