Ngôn ngữ:

Tiếng Buriat

[bxr]

Trở lại Tiếng Buriat

Thể loại: учёба

Đăng ký theo dõi учёба phát âm