Ngôn ngữ:

Tiếng Catalonia

[ca]

Trở lại Tiếng Catalonia

Thể loại: chemical element

Đăng ký theo dõi chemical element phát âm