Ngôn ngữ:

Tiếng Catalonia

[ca]

Trở lại Tiếng Catalonia

Thể loại: egennamn

Đăng ký theo dõi egennamn phát âm