Ngôn ngữ:

Tiếng Catalonia

[ca]

Trở lại Tiếng Catalonia

Thể loại: főnév

Đăng ký theo dõi főnév phát âm