Ngôn ngữ:

Tiếng Catalonia

[ca]

Trở lại Tiếng Catalonia

Thể loại: learning French

Đăng ký theo dõi learning French phát âm