Ngôn ngữ:

Tiếng Catalonia

[ca]

Trở lại Tiếng Catalonia

Thể loại: verbo

Đăng ký theo dõi verbo phát âm