Ngôn ngữ:

Tiếng Cherokee

[Tsalagi]

Trở lại Tiếng Cherokee

164 từ đang chờ phát âm.