Ngôn ngữ:

Tiếng Cherokee

[Tsalagi]

Trở lại Tiếng Cherokee

161 từ đang chờ phát âm.