Ngôn ngữ:

Tiếng Tấn

[cjy]

Trở lại Tiếng Tấn

Thể loại: 粵語文字

Đăng ký theo dõi 粵語文字 phát âm

  • phát âm 文
  • phát âm 重
  • phát âm 刮