Ngôn ngữ:

Tiếng Séc

[cs]

Trở lại Tiếng Séc

Thể loại: lidé

Đăng ký theo dõi lidé phát âm