Ngôn ngữ:

Tiếng Séc

[cs]

Trở lại Tiếng Séc

Thể loại: Numbers

Đăng ký theo dõi Numbers phát âm

  • phát âm 156 156
  • phát âm 12 12
  • phát âm 120 120
  • phát âm 40 40
  • phát âm 24 24
  • phát âm 27 27
  • phát âm ni ni