Ngôn ngữ:

Tiếng Séc

[cs]

Trở lại Tiếng Séc

Thể loại: Numbers

Đăng ký theo dõi Numbers phát âm

 • phát âm ti ti
 • phát âm 156 156
 • phát âm 12 12
 • phát âm 120 120
 • phát âm 50 50
 • phát âm 49 49
 • phát âm 47 47
 • phát âm 43 43
 • phát âm 40 40
 • phát âm 39 39
 • phát âm 38 38
 • phát âm 37 37
 • phát âm 34 34
 • phát âm 24 24
 • phát âm 27 27
 • phát âm 30 30
 • phát âm 77 77
 • phát âm ni ni