Ngôn ngữ:

Tiếng Séc

[cs]

Trở lại Tiếng Séc

Thể loại: weather

Đăng ký theo dõi weather phát âm