Ngôn ngữ:

Tiếng Wales

[cy]

Trở lại Tiếng Wales

Thể loại: given name (feminine)

Đăng ký theo dõi given name (feminine) phát âm