Ngôn ngữ:

Tiếng Wales

[cy]

Trở lại Tiếng Wales

Thể loại: personal pronoun

Đăng ký theo dõi personal pronoun phát âm