Ngôn ngữ:

Tiếng Đức

[de]

Trở lại Tiếng Đức

Thể loại: noun

Đăng ký theo dõi noun phát âm