Ngôn ngữ:

Tiếng Anh

[en]

Trở lại Tiếng Anh

Thể loại: Adjectifs

Đăng ký theo dõi Adjectifs phát âm

Không có từ nào trong thể loại này.
Bạn có muốn thêm từ?