Ngôn ngữ:

Tiếng Anh

[en]

Trở lại Tiếng Anh

Thể loại: adjective

Đăng ký theo dõi adjective phát âm