Ngôn ngữ:

Quốc tế ngữ

[eo]

Trở lại Quốc tế ngữ

Thể loại: alfabeto

Đăng ký theo dõi alfabeto phát âm

  • phát âm a a
  • phát âm B B
  • phát âm C C
  • phát âm e e
  • phát âm D D
  • phát âm F F
  • phát âm Q Q
  • phát âm S S