Ngôn ngữ:

Quốc tế ngữ

[eo]

Trở lại Quốc tế ngữ

Thể loại: linguistics

Đăng ký theo dõi linguistics phát âm