Ngôn ngữ:

Quốc tế ngữ

[eo]

Trở lại Quốc tế ngữ

Thể loại: sostantivo

Đăng ký theo dõi sostantivo phát âm