Ngôn ngữ:

Tiếng Estonia

[et]

Trở lại Tiếng Estonia

Thể loại: alphabet

Đăng ký theo dõi alphabet phát âm

 • phát âm ä ä
 • phát âm a a
 • phát âm au au
 • phát âm B B
 • phát âm C C
 • phát âm D D
 • phát âm e e
 • phát âm F F
 • phát âm G G
 • phát âm H H
 • phát âm i i
 • phát âm India India
 • phát âm J J
 • phát âm K K
 • phát âm L L
 • phát âm M M
 • phát âm N N
 • phát âm P P
 • phát âm Q Q
 • phát âm R R
 • phát âm T T
 • phát âm U U
 • phát âm V V
 • phát âm W W
 • phát âm X X
 • phát âm y y
 • phát âm Z Z