Ngôn ngữ:

Tiếng Estonia

[et]

Trở lại Tiếng Estonia

Thể loại: Numbers

Đăng ký theo dõi Numbers phát âm

  • phát âm uno uno
  • phát âm 30 30
  • phát âm 40 40
  • phát âm 50 50