Ngôn ngữ:

Tiếng Ba Tư

[fa]

Trở lại Tiếng Ba Tư

Thể loại: ز

Đăng ký theo dõi ز phát âm