Ngôn ngữ:

Tiếng Ba Tư

[fa]

Trở lại Tiếng Ba Tư

Thể loại: کشور

Đăng ký theo dõi کشور phát âm