Ngôn ngữ:

Tiếng Phần Lan

[fi]

Trở lại Tiếng Phần Lan

Thể loại: noun

Đăng ký theo dõi noun phát âm