Ngôn ngữ:

Tiếng Phần Lan

[fi]

Trở lại Tiếng Phần Lan

Thể loại: verbs in Finnish

Đăng ký theo dõi verbs in Finnish phát âm